shisuantable-1

试算
{"riqi": "2023/01/04","xingming": "王*", "chengshi": "北京","shouji": "155****6433","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/01/21","xingming": "董**", "chengshi": "深圳","shouji": "137****2815","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/01/26","xingming": "聂**", "chengshi": "北京","shouji": "188****9918","jiangxiang": "乐高积木" }
{"riqi": "2023/01/26","xingming": "赵**", "chengshi": "上海","shouji": "150***9231","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/01/27","xingming": "邢*", "chengshi": "天津","shouji": "135****0335","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/01/29","xingming": "王*", "chengshi": "石家庄","shouji": "139****5328","jiangxiang": "携程礼品卡" }