shisuantable-2

试算
{"riqi": "2023/02/01","xingming": "余**", "chengshi": "上海","shouji": "199****1746","jiangxiang": "乐高积木" }
{"riqi": "2023/02/18","xingming": "王**", "chengshi": "深圳","shouji": "180****9516","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/02/21","xingming": "于*", "chengshi": "北京","shouji": "133****6867","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/02/22","xingming": "董**", "chengshi": "石家庄","shouji": "188***1089","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/02/24","xingming": "顾**", "chengshi": "无锡","shouji": "173****8426","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/02/28","xingming": "S**", "chengshi": "武汉","shouji": "188****1332","jiangxiang": "携程礼品卡" }