shisuantable-3

试算
{"riqi": "2023/03/02","xingming": "周**", "chengshi": "上海","shouji": "152****6693","jiangxiang": "乐高积木" }
{"riqi": "2023/03/12","xingming": "张**", "chengshi": "深圳","shouji": "138****6933","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2023/03/16","xingming": "马**", "chengshi": "上海","shouji": "139****6240","jiangxiang": "热刺鞋包" }
{"riqi": "2023/03/26","xingming": "陈*", "chengshi": "常熟","shouji": "151****1711","jiangxiang": "热刺鞋包" }
{"riqi": "2023/03/27","xingming": "张**", "chengshi": "北京","shouji": "176****9862","jiangxiang": "上博手提袋" }