shisuantable-5

试算
{"riqi": "2023/05/11","xingming": "顾**", "chengshi": "上海","shouji": "136****0493","jiangxiang": "乐高积木" }
{"riqi": "2023/05/11","xingming": "D**", "chengshi": "深圳","shouji": "150****2301","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2023/05/12","xingming": "肖**", "chengshi": "北京","shouji": "136****3673","jiangxiang": "上博手提袋" }