shisuantable-6

试算
{"riqi": "2023/06/07","xingming": "丁**", "chengshi": "北京","shouji": "135****9114","jiangxiang": "热刺鸭舌帽" }
{"riqi": "2023/06/08","xingming": "宁**", "chengshi": "吴江","shouji": "151****2761","jiangxiang": "乐高积木" }
{"riqi": "2023/06/08","xingming": "程**", "chengshi": "苏州市区","shouji": "187****0157","jiangxiang": "热刺玩偶" }
{"riqi": "2023/06/27","xingming": "刘**", "chengshi": "上海","shouji": "188****5593","jiangxiang": "热刺玩偶" }
{"riqi": "2023/06/27","xingming": "游**", "chengshi": "深圳","shouji": "135****2080","jiangxiang": "热刺鸭舌帽" }