shisuantable-7

试算
{"riqi": "2023/07/01","xingming": "刘*", "chengshi": "北京","shouji": "151****3626","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2023/07/13","xingming": "崔*", "chengshi": "上海","shouji": "189****7288","jiangxiang": "50元携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/07/19","xingming": "冯*", "chengshi": "天津","shouji": "138****1202","jiangxiang": "50元携程礼品卡" }