shisuantable-8

试算
{"riqi": "2023/08/04","xingming": "柳**", "chengshi": "深圳","shouji": "131****9626","jiangxiang": "50元携程礼品卡" }
{"riqi": "2023/08/28","xingming": "梁*", "chengshi": "北京","shouji": "150****6221","jiangxiang": "上博手提袋"}
{"riqi": "2023/08/29","xingming": "俞**", "chengshi": "苏州","shouji": "139****3025","jiangxiang": "50元携程礼品卡" }