shisuantable-9

试算
{"riqi": "2023/09/07","xingming": "卢**", "chengshi": "深圳","shouji": "133****6829","jiangxiang": "平板收纳包" }
{"riqi": "2023/09/11","xingming": "闫**", "chengshi": "上海","shouji": "152****9996","jiangxiang": "热刺双肩包" }
{"riqi": "2023/09/30","xingming": "张**", "chengshi": "北京","shouji": "135****3676","jiangxiang": "平板收纳包" }