shisuantable-01

试算
{"riqi": "2024/01/03","xingming": "张**", "chengshi": "苏州市区","shouji": "188****8275","jiangxiang": "乐高积木 型号:L6166" }
{"riqi": "2024/01/20","xingming": "朱**", "chengshi": "上海","shouji": "139****7024","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/01/22","xingming": "林**", "chengshi": "深圳","shouji": "131****9593","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/01/24","xingming": "周**", "chengshi": "北京","shouji": "151****3473","jiangxiang": "乐高积木 型号:L6166" }
{"riqi": "2024/01/28","xingming": "阿*", "chengshi": "武汉","shouji": "177****3136","jiangxiang": "上博手提袋" }