shisuantable-02

试算
{"riqi": "2024/02/17","xingming": "李*", "chengshi": "北京","shouji": "135****7940","jiangxiang": "乐高积木型号:L6166" }
{"riqi": "2024/02/18","xingming": "陈**", "chengshi": "北京","shouji": "138****1237","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/02/18","xingming": "李**", "chengshi": "深圳","shouji": "185****0885","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/02/21","xingming": "G**", "chengshi": "上海","shouji": "158****3516","jiangxiang": "乐高积木型号:L6166" }
{"riqi": "2024/02/22","xingming": "李**", "chengshi": "苏州","shouji": "157****7639","jiangxiang": "上博手提袋" }