shisuantable-03

试算
{"riqi": "2024/03/05","xingming": "国**", "chengshi": "北京","shouji": "133****7860","jiangxiang": "热刺鞋包" }
{"riqi": "2024/03/05","xingming": "徐**", "chengshi": "上海","shouji": "178****8103","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/03/14","xingming": "王**", "chengshi": "苏州-昆山","shouji": "186****5033","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/03/22","xingming": "朱**", "chengshi": "苏州-吴江","shouji": "189****1558","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/03/30","xingming": "瞿**", "chengshi": "上海","shouji": "187****9719","jiangxiang": "热刺双肩包" }
{"riqi": "2024/03/30","xingming": "宋*", "chengshi": "深圳","shouji": "152****4931","jiangxiang": "热刺鞋包" }